Muze - 2009

foto's

In de mythologie van het oude Griekenland waren de negen muzen dochters van Zeus en de zussen van Apollon. De muzen waren voorstellingen van de godin als inspirerende kracht. Deze geestkracht stond in de oudheid gelijk aan adem of lucht. Wat men nu onder geestelijke inspiratie verstaat, werd toen beschouwd als letterlijk inademen. De meeste kunstenaars kiezen voor één bepaalde muze, maar gezien het grote aantal dansers heb ik mij laten inspireren door niet één maar door elk van de negen muzen:

  • Kleio: de “verkondigende” muze van de geschiedschrijving
  • Polyhymnia: “rijk aan gezangen” muze van gewijde liederen en mimische kunst
  • Thaleia: “de vrolijke” muze van de komedie
  • Kalliope: “met de mooie stem” muze van het heroische epos en de retoriek
  • Erato: “de beminnelijke” muze van de hymne en het lied
  • Ourania: “de hemelse” muze van de sterrenkunde en beschermster van zeelieden
  • Euterpe: “de verblijdende” muze van het fluitspel en de muziek
  • Melpomene: “koor of zingende” muze van de tragedie
  • Terpsichore: “zij die graag danst” muze van de dans en de lyrische poëzie