Aandacht voor de leerling als individu met respect voor de persoonlijkheid van elke leerling. Iedereen is welkom in onze balletschool en iedereen wordt gelijk behandeld: iedereen kan leren dansen, iedereen neemt deel aan het optreden, iedereen staat eens vooraan tijdens de les en op het podium.

In de balletstudio wordt er streng over gewaakt dat de sociale contacten binnen de dansgroep optimaal blijven. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij op een correcte en beleefde manier met elkaar omgaan.

Er wordt ook gestreefd naar een open en eerlijk contact tussen leerkracht, leerling en ouders.