In de mythologie van het oude Griekenland waren de negen muzen dochters van Zeus en de zussen van Apollon. De muzen waren voorstellingen van de godin als inspirerende kracht. Deze geestkracht stond in de oudheid gelijk aan adem of lucht. Wat men nu onder geestelijke inspiratie verstaat, werd toen beschouwd als letterlijk inademen. De meeste kunstenaars kiezen voor één bepaalde muze, maar gezien het grote aantal dansers heeft Balletschool Attitude zich laten inspireren door niet één maar door elk van de negen muzen: Kleio (geschiedschrijving), Polyhymnia (retoriek en gewijde liederen), Thaleia (komedie), Kalliope (epos), Erato (lied), Urania (sterrenkunde), Euterpe (muziek), Melpomene (tragedie), Terpsichore (dans).
Fotografie: Jos Verhoogen – Jochem Thyssen